Autoritete të tjera dhe Projekte

Marina Rodoni

  Porti i jahteve “Marina Rodon” është parashikuar të ndërtohet në bregun lindor të Adriatikut të Jugut, në Gjirin e Rodonit i cili bën pjesë ne Gjirin e Drinit si …

Read More »

Marina Limionit

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur te zhvilloje nëpërmjet procedurave të koncesionit/Partneritetit Publik Privat, një marinë në zonën e qytetit të Sarandës. Për përgatitjen e studimit të fizibilitetit dhe …

Read More »

Manuali i Koncesioneve dhe PPP

Manual për përdoruesit e Koncesioneve dhe PPP Ky manual udhëzues mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat në Republikën e Shqipërisë, synon të jetë një dokument informues, i cili lehtëson përqasjen …

Read More »

World Bank Group

WHO WE ARE With 189 member countries, staff from more than 170 countries, and offices in over 130 locations, the World Bank Group is a unique global partnership: five institutions …

Read More »

Qendra Ekspertiza Evropiane për PPP

Qendra Ekspertiza Evropiane për PPP (EPEC) Qendra Ekspertiza Evropian për PPP (EPEC) është një iniciativë që përfshin Bankën Evropiane të Investimeve (EIB), Komisionin Evropian, Vendet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe …

Read More »

Komisioni i Prokurimit Publik

Komisioni i Prokurimit Publik Komisioni i Prokurimit Publik (KPP) është një organ shtetëror specifik, quasi-gjyqësor, me juridiksionin për të siguruar mbrojtje ligjore në prokurimin publik dhe koncesionet/PPP… KPP-ja ushtron funksionin …

Read More »

Agjencia e Prokurimit Publik

Agjencia e Prokurimit Publik Në cilësinë e institucionit qendror përgjegjës në vend për mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik, koncesioneve/partneritetit publik privat dhe ankandit publik, kemi treguar vëmendje të veçantë …

Read More »