Trajnim 1-ditor në Tirana Business University

Trajnim 1-ditor në Tirana Business University: ”Përfitimet e biznesit nga projektet e Koncesioneve/PPP” 22-31 maj 2017.

Ky trajnim ka per baze prezantimin e legjislacionit mbi Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat, parimet baze kombetare dhe nderkombetare, terminologjia dhe kuptimi i Koncesionit dhe Partneritetit Publik Privat. Nepermjet ketij trajnimi do te behet e mundur paraqitja e procedurave nga fillimi dhe deri ne perfundimin e nje projekti apo kontrate koncesionare/partneritetit publik privat si dhe problematikat qe hasen ne aplikimin e nje kontrate te tille.