Denonco

Denonco përfshirjen e punonjësve të Administrates Shteterore në veprimatari politike
Kontakto direkt Kryetaren e ATRAKO, Znj. Rovena Beqiraj në këtë adresë emaili:
rovena.beqiraj@atrako.gov.al

 

Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Bulevardi Dëshmorët e Kombit”, Nr. 2, Tiranë.
Tel: 04 2 224 972
         04 2 274 745
Fax: 04 2 223 587

 

ose kliko këtu …