Përfitimet e biznesit nga projektet e Koncesioneve/PPP

Trajnim i zhvilluar në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dt. 11,12 Maj 2017: “Përfitimet e biznesit nga projektet e Koncesioneve/PPP”

Ky trajnim ka për baze prezantimin e legjislacionit mbi Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat, parimet baze kombëtare dhe ndërkombëtare, terminologjia dhe kuptimi i Koncesionit dhe Partneritetit Publik Privat. Nëpërmjet këtij trajnimi do te behet e mundur paraqitja e procedurave nga fillimi dhe deri ne përfundimin e një projekti apo kontrate koncesionare/partneritetit publik privat si dhe problematikat qe hasen ne aplikimin e një kontrate te tille.