Marina Rodoni

 

Porti i jahteve “Marina Rodon” është parashikuar të ndërtohet në bregun lindor të Adriatikut të Jugut, në Gjirin e Rodonit i cili bën pjesë ne Gjirin e Drinit si njësia fiziografike me e madhe e bregdetit shqiptar. Përgjatë vijës bregdetare të kësaj Njësie, rreth 83 km e gjatë, që kufizohet në veri me Kepin Mendre (Ulqin) dhe ne jug me Kepin e Rodonit, ndodhen edhe grykëderdhjet e lumenjve Drin i Lezhës, Mat e Ishem si dhe lagunat e Vilunit, Kune-Vainit e Patogut.

Pozicioni i propozuar ka thellësi të favorshme për strehimin e mjeteve lundruese me zhytje deri 5,5 metra. Porti do të ndërtohet krejtësisht i mbrojtur nga erërat dhe deti, duke krijuar një mbrojtje me anë të ndërtimit të dallgëpritëseve përkatëse dhe duke zbatuar standarde e norma me të cilat ndërtohen dhe shfrytëzohen aktualisht portet në Evropë dhe në vende të tjera të zhvilluara.

Vendi i përzgjedhur kërkon ndërtimin e infrastrukturës përkatëse për zhvillimin e aktivitetit, ku përfshihet lidhja me rrjetin ekzistues rrugor me një gjatësi rreth 1,5 km, rrjeti furnizimit me energji elektrike, ujë, kanalizime.

 

Te dhënat kryesore:

 • Objekti i tenderit :

Dhënie me koncesion/PPP të portit të jahteve “Marina Rodon”

 • Autoriteti kontraktues :

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

 • Proçedura :

E hapur

 • Tipi i kontratës :

Punë

 • Numri i referencës :

REF-32773-08-05-2019

 • Numri i Njoftimit :

CN/87572/08052019

 • Fondi limit :

0.00 Lekë

 • Data e publikimit :

06-08-2019 Ora : 15:52

 • Data e hapjes :

06-08-2019 Ora : 14:00

 • Data e mbylljes :

06-09-2019 Ora : 14:00

 • Pezulluar :

Jo

 • Kodi CPV :

15931300-6 – Port,

 

 

Informacione te mëtejshme ne lidhje me këtë procedure do ti gjeni ne faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik. www.app.gov.al