Qendra Ekspertiza Evropiane për PPP

Qendra Ekspertiza Evropiane për PPP (EPEC)

Qendra Ekspertiza Evropian për PPP (EPEC) është një iniciativë që përfshin Bankën Evropiane të Investimeve (EIB), Komisionin Evropian, Vendet Anëtare të Bashkimit Evropian dhe Vendet Kandidate. EPEC ndihmon në forcimin e kapaciteteve të anëtarëve të saj të sektorit publik për të hyrë në një Partneritet Publik Privat (PPP). Me ndihmën e një ekipi me kohë të plotë të përbërë nga profesionistë me përvojë në fushë e koncesioneve/PPP, Anëtarët EPEC ndajnë përvojën dhe ekspertizën, analizat dhe praktikat më të mira në lidhje me të gjitha aspektet e PPP. Lexo më shumë.