Regjistri i Kërkesave

Regjistri i kërkesave

Nr. Rendor (1)Data e regjistrimit të kërkesës (2)
Objekti (3)
Data e kthimit të përgjigjes (4)
Përgjigje (5)Menyra e perfundimit te kerkeses (6)Tarifa (7)
111.2.2018
Organika, lista emerore e stafit, funksionet
14.02.2018PërgjigjeE plote
S`ka
214.11.2018
Kërkesë për Informacion mbi Kontratën e Koncesionit “Zona e Trajtimit të Mbetjeve Tiranë”
21.11.2018
Përgjigje
E ploteS`ka
35.12.2018
Kërkesë për informacion Kontratën e Koncesionit “Ndërtimi i Kaskadës së Hidrocentralve mbi Lumin Shushicë”
13.12.2018
Përgjigje
E ploteS`ka
48.1.2019
Kërkesë për plotësim formulari
18.1.2018
Përgjigje
E ploteS`ka
514.02.2019
Kërkesë për Informacion mbi Kontratat e Koncesionit që operojnë aktualisht në Shqipëri 21.02.2019PërgjigjeE ploteS`ka
611.03.2019
Kërkesë për informacion për Hec-et që janë ndërtuar në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë”20.03.2019PërgjigjeE ploteS`ka
72.5.2019Kerkese per informacion per projektet publike ne zhvillim8.5.2019PërgjigjeE ploteS`ka
84.5.2019Kerkese per informacion per projektet publike ne zhvillim8.5.2019PërgjigjeE ploteS`ka
923.10.2019Kërkesë për informacion mbi koncesionet dhe PPP23.10.2019PërgjigjeE ploteS`ka
1027.01.2022Kërkesë për informacion mbi koncesionet dhe PPP: ''Per ndertimin, permiresimin, shfrytezimin dhe mirembajtjen e Rruges se Arberit''.31.01.2022PërgjigjeE ploteS`ka
1130.05.2023Kërkesë për informacion nëse perfshihet pasuria objekt gjykimi në zonë të planifikuar për realizimin e projekteve koncesionare/partneritetit publik privat.13.07.2023PërgjigjeE pjesshmeS`ka
1228.09.2023Kërkesë për informacion nëse për pasuritë e pretenduara të kërkuesit të ndoshura në fshatin Lezhan,Njësia Administrative Sevaster, Bashkia Selenicë, sipas planvendosjes së bashkangjitur kërkesës, a ka kontrata koncesionare në përputhje me Ligjin nr.125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat".06.11.2023PërgjigjeE pjesshmeS`ka
1306.11.2023Kërkesë për informacion nëse pasuria e pretenduara të kërkuesit të ndoshura në vendin e quajtur Skarema me kufij V-Përroi dhe Shkerp,J-Vasil Jako dhe Masnastiri i Shën Theodhorit, L-Fusha e Llongos dhe P-Deti, sipas planvendosjes së bashkangjitur kërkesës, a përfshihet në zonë të planifikuar për realizimin e projekteve koncesionare/partneriteteve publike private.28.12.2023PërgjigjeE pjesshmeS`ka
1422.12.2023Kërkesë për informacion nëse për pasuria e pretenduara e kërkueses të ndoshura në fshatin Beshtrovë Vlorë, sipas planvendosjes së bashkangjitur kërkesës, a ka kontrata koncesionare në përputhje me Ligjin nr.125/2013 "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat".28.12.2023PërgjigjeE pjesshmeS`ka
1518.03.2024Kerkese Nr.1= Kërkesë informacioni nëse dokumentacionet e kërkuesit për ish të përndjekurin politik me inicialet SH.M kanë mbërritur pranë sekretarisë së Ministrisë së Financave.18.03.2024PërgjigjeE plote/e deleguarS'ka
1630.04.2024Nuk ka asnjë kërkesë të paraqitur.S'ka
1731.05.2024Nuk ka asnjë kërkesë të paraqitur.S'ka
1830.06.2024Nuk ka asnjë kërkesë të paraqitur.S'ka