Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i sallave kirurgjikale.

Data e nënshkrimit: 2015-12-10   |   Fusha e veprimtarisë: Shendetesi   |   Lloji i kontratës: Kontrate Sherbimesh

Çmimi i shërbimit: 0   |   Vlera e investimit: 1503282620   |   Tarifa të tjera:0% Më shumë...

 Menaxhimi, operimi, mirembajtja dhe pëmirësimi teknik i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit

Data e nënshkrimit: 2011-06-22   |   Fusha e veprimtarisë: Transport   |   Lloji i kontratës: Kontrate Pune

Çmimi i shërbimit: 0   |   Vlera e investimit: 32500000   |   Tarifa të tjera:2% Më shumë...

 Ndërtimi i portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë.

Data e nënshkrimit: 2013-05-08   |   Fusha e veprimtarisë: Transport   |   Lloji i kontratës: Kontrate Pune

Çmimi i shërbimit: 10   |   Vlera e investimit: 4450000000   |   Tarifa të tjera:2% Më shumë...

 Ndërtimi, shfrytëzimi i portit të jahteve në qytetit e Durrësit. (BOT)

Data e nënshkrimit: 2015-09-30   |   Fusha e veprimtarisë: Transport   |   Lloji i kontratës: Kontrate Pune

Çmimi i shërbimit: 0   |   Vlera e investimit: 1356144750   |   Tarifa të tjera:2% Më shumë...

 Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i Aeroportit "Nënë Tereza"

Data e nënshkrimit: 2004-10-15   |   Fusha e veprimtarisë: Transport   |   Lloji i kontratës: Kontrate Pune

Çmimi i shërbimit: 0   |   Vlera e investimit: 72800000   |   Tarifa të tjera:30% Më shumë...