Agjencia e Prokurimit Publik

Agjencia e Prokurimit Publik
Në cilësinë e institucionit qendror përgjegjës në vend për mbarëvajtjen e sistemit të prokurimit publik, koncesioneve/partneritetit publik privat dhe ankandit publik, kemi treguar vëmendje të veçantë që në këtë faqe të pasqyrojmë çdo informacion që mund të konsiderohet i vlefshëm dhe ndihmues në punën tuaj të përditshme. Lexo më shumë.