Per ndertim landfillit inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozimeve ekzistuese Tirane dhe prodhimin e energjise elektrike.

Data e nënshkrimit:
Lloji i kontratës:
Vlera e investimit:
Tarifa:
Shënime:
Kohëzgjatja në vite:
Fusha e veprimtarisë:
Çmimi i shërbimit:
Vendodhja:
Përshkrimi:Partnerët Private
NIPT : L72031013B
Përfaqësuesi: Giuseppe Ciaffaglione |
Adresa : Rruga Dervish Hima, Hyrja Nr. 1, Apartamenti 71/1,Tirane,TIRANE,Tirane
Statusi : Aktiv
Autoritetet Kontraktuese
Adresa : Bulevardi Zhan D`Ark, NR. 23
Statusi : Active
Lista e Dokumentave
Titulli i dokumentit Shkarko
20171215102142-Kontrate Inceneratori Tirane 2.pdf
20200616153637-Anekse.pdf
20200922150355-aneks inceneratori tirane.pdf