Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i sallave kirurgjikale.

Data e nënshkrimit:
Lloji i kontratës:
Vlera e investimit:
Tarifa:
Shënime:
Kohëzgjatja në vite:
Fusha e veprimtarisë:
Çmimi i shërbimit:
Vendodhja:
Përshkrimi:Partnerët Private
NIPT : L51910021C
Përfaqësuesi: Admir Daca
Adresa : Autostrada Tirane-Durres, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679,Kashar,TIRANE,Tirane
Statusi : Aktiv
Autoritetet Kontraktuese
Adresa : Blv. "Bajram Curri" Tirane
Statusi : Active
Lista e Dokumentave
Titulli i dokumentit Shkarko
20161229155906-sterilizimi edit.pdf